رنگ بندی ریشه پرچم ها

رنگ بندی ریشه پرچم ها پرچم تشریفات کشورها  مخمل جیر گلدوزی : درجه یک همراه با ریشه دوزی ( با ریشه دوبل و ریشه تک ) پرچم تشریفات کشورها ساتن چاپ دیجیتال: درجه یک همراه با ریشه دوزی ( با ریشه دوبل و ریشه تک ) پرچم رومیزی اختصاصی بیشتر به صورت پرچم رومیزی ساتن […]